O mnie

Szanowni  Państwo!

Nazywam się Robert Wardziński. Jestem szczęśliwym mężem żony Katarzyny i dumnym ojcem dwóch wspaniałych synów – Kornela i Igora.

Od czterech lat pełnię też odpowiedzialną funkcję włodarza Gminy Choroszcz – miejsca, z którym związany jestem od urodzenia: przez pierwsze lata życia mieszkałem bowiem w Złotorii w gm. Choroszcz, a następnie, wraz z rodzicami i dwiema siostrami – w mieście Choroszcz.

W Choroszczy ukończyłem też Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza. Wykształcenie techniczne zdobyłem w Technikum Budowlanym w Białymstoku. Tytuł inżyniera uzyskałem na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Następnie skończyłem studia magisterskie na Wydziale Zarządzania tejże uczelni. Cały czas podwyższam swoje kwalifikacje. Jestem absolwentem Akademii Spraw Publicznych. Posiadam również dyplom menadżera uzyskany na Podyplomowych Studiach Menadżerskich na Uniwersytecie w Białymstoku. Nieustannie poszerzam swoje kompetencje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, które wykorzystuję w pracy zawodowej jako samorządowiec.

Jednym ze znaczących doświadczeń zawodowych była praca eksperta przy projekcie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, przeprowadzanym w ramach projektu pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”. Jest to aktualnie jeden z największych projektów realizowanych w Województwie Podlaskim, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

W samorządzie lokalnym pracuję z pasją od 16 lat. W latach 2002-2010, przez dwie kadencje, pełniłem funkcję Radnego Rady Miejskiej w Choroszczy. Uczestniczyłem również w pracach Komisji Finansów, Gospodarki i Rolnictwa.

W latach 2010-2014 uzyskałem mandat radnego Powiatu Białostockiego. W Radzie Powiatu pełniłem funkcję Członka Zarządu Rady. Brałem udział w pracach Komisji Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu.

Od grudnia 2014 roku jestem Burmistrzem Choroszczy. Funkcję tę objąłem zdobywając zaufanie wielu obywateli – mieszkańców Gminy Choroszcz. Doceniam ten fakt i postrzegam jako dany mi znaczący kredyt zaufania. Przez cztery lata spłacam go sumiennie i rzetelnie.

Jestem dumny z tego, że jako Burmistrz Choroszczy mogę reprezentować społeczność Gminy Choroszcz w zarządach wielu prestiżowych związków i stowarzyszeń: jestem Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańskiej Akcji Rozwoju Ekonomicznego Wsi, jestem też Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi. Pełnię również funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Udział w tych gremiach to dowód udzielonego mi zaufania oraz polegania na moich kompetencjach – dzięki temu również cała Gmina Choroszcz jest lepiej widoczna i bardziej słyszalna na szerszym forum polskich i podlaskich miast i gmin.

Pełniąc funkcję Burmistrza Choroszczy w latach 2014-2018 udało mi się wprowadzić Gminę Choroszcz na ścieżkę koniecznego rozwoju. Wiele lat na to oczekiwała. Od wielu lat na ten proces po prostu zasługiwała.

Dzięki wysiłkowi nas wszystkich wspólnie udało się pobudzić Gminę Choroszcz do zmian, rozpocząć proces pozytywnych i koniecznych przeobrażeń. Nadaliśmy Naszej Gminie nowe oblicze, aby mogła wspaniale wzrastać, poprawiając komfort i jakość życia każdego mieszkańca, przynosząc nam radość każdego dnia – stając się naszą wspólną rezydencją.

Wiele w Gminie Choroszcz już dokonaliśmy – zmiany są widoczne, ale wiemy też ile jeszcze jest do zrobienia. Ja osobiście, a także wraz z zespołem radnych, mamy wysokie aspiracje względem Naszej Gminy i chcemy nadal pracować na jej rzecz.

Dziękuję Państwu za udział w wyborach samorządowych i każdy oddany głos. Jednoznaczna wygrana moja oraz radnych z mojej drużyny to znak Waszej akceptacji dla naszych działań. Wygrało otwarcie na mieszkańców, rzetelna praca i konsekwencja w działaniu. Nie zwalniamy tempa. Gmina Choroszcz zasługuje na rozwój na lata! Dziękuję za każdy Państwa głos!

Robert Wardziński

 

Dodaj komentarz