Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2016 w Choroszczy

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2016 w Choroszczy

W ostatnich tybudzet_obywatelski2016godniach mieszkańcy Choroszczy mogli oddawać swoje głosy w Budżecie Obywatelskim na 2016 rok. Już wiadomo jak przedstawia się lista rankingowa zgłoszonych projektów. Prezentuję ją poniżej.

Spośród sześciu zgłoszonych przedsięwzięć inwestycyjnych do realizacji w Choroszczy na 2016 rok, mieszkańcy oddając swoje głosy ustanowili swoisty ranking projektów:

1. Zbiornik wodny „Kominowe Bajoro” miejscem do rekreacji i wypoczynku: 578 głosów, orientacyjny koszt realizacji inwestycji: 75.000 zł;

2. Budowa nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego – 377 głosów, orientacyjny koszt realizacji inwestycji: 67.000 zł;

3. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej w Choroszczy – 144 głosów, orientacyjny koszt realizacji inwestycji: 20.000 zł;

4. Uzupełnienie infrastruktury stadionowej – 79 głosów, orientacyjny koszt realizacji inwestycji: 75.000 zł;

5. Chodnik przy ul. Żółtkowskiej – 48 głosów, orientacyjny koszt realizacji inwestycji: 75.000 zł;

6. „Radość dzieci”. Rozbudowa o nowe elementy istniejącego placu zabaw przy ul. Powstania Styczniowego” – 6 głosów, orientacyjny koszt realizacji inwestycji: 26.300 zł.

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2016 odbywało się w dniach 25.09.2015-15.10.2015.

Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania na dzień 25.09.2015 wynosiła 4773 osoby. W głosowaniu oddano ogółem 1259 głosów (26,3% całości uprawnionych do głosowania). Liczba oddanych głosów ważnych to 1232 głosy (97,9% całości oddanych głosów).

Przypominam, że zgodnie z Uchwałą nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 31.03.2015 w sprawie konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego 2016, postulowana kwota realizacji inwestycji wynosiła 150.000 zł. Ale, kierując się dobrem naszych mieszkańców i podwyższeniem jakości życia w Choroszczy, chciałbym, aby w planowanym budżecie gminy na 2016 rok mogły zmieścić się trzy najwyżej notowane przedsięwzięcia: 1. Zbiornik wodny „Kominowe Bajoro” miejscem do rekreacji i wypoczynku, 2. Budowa nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, 3. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej w Choroszczy. Ostateczną decyzję o tym podejmie Rada Miejska w Choroszczy.

Fot. www.wojciechmackowski.pl