Kontakt

 

Jako Burmistrz przyjmuję Interesantów we poniedziałki w  godz. 11.00-14.00 oraz 15.00-17.30 w Urzędzie Miejskim w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2.

Tel.: 85 713 22 00, 85 719 10 12

 

e-mail: urzad@choroszcz.pl

 

Od stycznia 2015 roku, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, Urząd Miejski w Choroszczy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy pracują dłużej w poniedziałki są otwarte w godz. 7.30-18.00, zaś w pozostałe dni w niezmienionych godzinach: 7.30-15.30.

Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią Państwu kontakt.
Serdecznie zapraszam.